Kasteel de Pélichy 3 Temps min de lireLuxevastgoed

Met het kasteel de Pélichy bezit Stad Gent een uniek erfgoed met een rijk verleden. Het kasteel was origineel eigendom van Leon-Théodore de Pelichy en dateert uit de 19e eeuw. Nadat het reeds voor verschillende doeleinden gebruikt werd, staat het kasteel de Pélichy nu te koop.

Een rijke geschiedenis


Het kasteel behoorde vroeger tot de eigendommen van het adellijk geslacht de Pelichy. Oorspronkelijk bestond het geslacht de Pelichy uit handelaars uit de Savoye die zich in de zeventiende eeuw in de Nederlanden vestigden. Théodore de Pelichy was al de derde generatie die in de Noordelijke provincies woonde, en kreeg in 1726 de titel van baron en de toestemming om “de” als voorvoegsel aan zijn naam toe te voegen.


Vele generaties later was er Leon-Théodore de Pelichy die raadsheer was aan het Hof van Beroep in Gent. Zijn schoonvader Octave de Meulenaere bouwde in 1883 het kasteel de Pélichy dat door Léon-Théodore bewoond werd. Nog later was er Juliette de Pelichy die huwde met Jean de Cocquéau des Mottes. Met haar stierf de originele familie de Pelichy uit. Het was de familie de Hemptinne die het wapenschild van de Pelichy erfde en toevoegde aan haar wapenschild. Intussen werd het kasteel eigendom van Stad Gent, die het nu te koop stelt. Het kasteel deed van 1955 tot 1977 dienst als politiebureau, daarna als jeugdhuis.


Neoclassicistische bouwstijl


Het kasteel de Pélichy is gelegen in de Oude Brusselseweg 125 in Gentbrugge. Het heeft een grondoppervlakte van maar liefst 1.673 m2. Het grenst aan een openbaar park met vijver. Momenteel is het kasteel nog eigendom van Stad Gent, maar die stelt het nu te koop. Het historisch gebouw is gelegen nabij centrum Gent en dicht bij de E17.


In 1883 werd het kasteel in neoclassicistische stijl gebouwd, en heeft tot de verbeelding sprekende prachtig ingerichte zalen. Het heeft een L-vorm en een gevelbreedte van ongeveer 23 meter. Oorspronkelijk werd het gebouwd in bak- en natuursteen, en het heeft een mansardedak uit leien. Tegen de achtergevel bevindt zich een zware ronde traptoren met vier geledingen. Er zijn arduinen plinten en kordons, en verder natuurstenen gevelornamenten en vensteromlijstingen. De lijstgevels zijn begrensd door hoekpilasters die bezet zijn met diamantkoppen. Boven de deur is een risaliet met centraal het wapenschild onder de kroon, dat vast wordt gehouden door twee gevleugelde griffioenen, en ook een banderol met kernspreuk "amanu nihil difficile".


Het kasteel is direct bewoonbaar, maar verkeerd wel in een te restaureren staat. Het biedt diverse gebruiksmogelijkheden. Men kan het zowel aanwenden als verblijfswoning, als voor beroepsgebruik. De aankoop kan ook opgesplitst worden in meerdere woonentiteiten waardoor co-housing een optie is. Verbouwingen zijn zowel binnen als buiten enkel mogelijk in samenspraak met Monumentenzorg.


Het kasteel kan niet gesloopt worden want het is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. 


Gekraakt en geboend 


In februari 2013 werd het kasteel ingenomen door maar liefst 30 krakers. Het begon met 5 krakers die als daklozen hun tenten op de Blaarmeersen-camping dienden op te bergen. Deze groep had het pand in oktober 2012 al gekraakt en kreeg in december 2012 al het bevel om het gebouw te verlaten. Maar in plaats dat de krakers vertrokken, kwamen er 25 Slowaakse Roma-gezinnen bij. 


 De stad liet de krakers daarop dagvaarden, waarna de vrederechter oordeelde dat de krakers het gebouw dienden te verlaten. De stad Gent kon echter weinig onmiddellijk ondernemen met het winterse weer. Maar in april 2013 werd het kasteel ontruimd en door de beweging Recht op Wonen leeg gemaakt en gepoetst. De krakers hebben het kasteel intussen verlaten en er komt antikraak in. 


De kraaksteungroep ging daarop in protest en vindt dat het gebouw moet ingezet worden om mensen zonder verblijfsplaats op te vangen. Zij vinden dat het woonrecht steeds primeert. Daar werd door Stad Gent geen gehoor aan gegeven, en de voorbije periode werd het gebouw gebruikt voor activiteiten als workshops en ateliers om kraken tegen te gaan. Stad Gent is nu dus op zoek naar een nieuwe eigenaar voor dit prachtig stuk erfgoed dat een gebruik voor goede doeleinden en verder behoud van een rijke geschiedenis verdient.


 
Kasteel-de-Pelichy.jpg