EPC en andere attesten bij de verkoop van uw woning 4 Temps min de lireLuxevastgoed

Om een woning te verkopen, dient u als verkoper heel wat documenten voor te leggen aan de koper om hem zekerheden te bieden in verband met zijn aankoop. Zonder deze verplichte documenten kan een verkoop niet doorgaan. Wij overlopen ze even en gaan dieper in op het EPC.

Overzicht aan verplichte documenten bij verkoop van uw woning


-          Een keuringsattest van elektrische installatie


Deze controle gebeurt met een erkend mechanisme en geeft aan of de installatie aan de normen voldoet.


-          Een bodemattest


Het wordt aangevraagd bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en geeft aan of de grond al dan niet verontreinigd is.


-          Informatie over de overstromingsgevoeligheid


Dat wordt meegedeeld in de verkoopadvertentie en in de verkoopakte.


-          Een stedenbouwkundig uittreksel


Dat geeft de stedenbouwkundige bestemming van het goed aan. Zo weet de koper of er al een stedenbouwkundige vergunning werd verleend, of er een verkavelingsvergunning is, of het verkooprecht van toepassing is, en of er een bouwovertreding op berust.


-          Een postinterventiedossier


Het geeft de technische gegevens weer over de gebouwstructuren, en over hoe en met welke materialen de woning gebouwd werd.


-          Een EPC


De Europese Unie heeft bepaald dat wie een woning verkoopt of verhuurt een EPC attest moet kunnen voorleggen en de EPC waarde moet meedelen in zijn advertentie aan de geïnteresseerden.


Het EPC attest


Het EPC attest vermeldt over welke woning het gaat,  de energiescore van de woning die wordt uitgedrukt in kWh/m2 en wordt weergegeven in een kleurenbalk,  de gegevens van de energiedeskundige die het rapport opstelde en tekende, het energieverlies van de woning en de verwarming, en tips om energiezuiniger te wonen.


Bij het verkopen van uw woning geeft u het originele EPC attest aan de nieuwe eigenaar. Dat wordt ook opgenomen in de notariële akte. Bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC. Het EPC is tien jaar geldig. U laat best een nieuw EPC opmaken wanneer u energiebesparende investeringen deed, want uw woning krijgt dan een betere score en wordt zo interessanter op de markt. Bij het verhuren een woning moet u alleen een nieuw EPC opmaken als er een nieuwe huurder of een nieuw huurcontract komt. Bij stilzwijgende verlenging van het huurcontract is geen EPC nodig.


Kostprijs van het EPC


De kostprijs voor het opstellen van een EPC varieert per energiedeskundige. Hoeveel uw EPC kost, is onder andere afhankelijk van de grootte en complexiteit van een gebouw. Voor een rijwoning kan u bijvoorbeeld tussen de 150 en 400 euro betalen. U doet er als eigenaar van een woning goed aan meerdere prijsoffertes bij verschillende energiedeskundigen op te vragen en deze eerst te vergelijken.


Vrijstellingen op EPC


Bij een schenking, verkoop van vruchtgebruik, erfpacht, kopen van het aandeel van de woning van de vroegere partner, is geen EPC vereist. Een woning die door de burgemeester onbewoonbaar is verklaard, of een woning die niet over verwarming beschikt, is ook vrijgesteld van EPC.


Voor sommige woningen gelden aparte EPC regels. Wanneer u een vakantiewoning verhuurt voor minder dan twee maanden en steeds aan verschillende huurders, bent u vrijgesteld. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is een EPC wel vereist voor uw vakantiewoning. Voor collectieve woongebouwen zoals studentenkamers, wordt één EPC opgemaakt voor het volledige gebouw. Verdere vrijstellingen van EPC zijn er voor een serviceflat met een dagprijs zonder huurovereenkomst, en voor verkoop of verhuur van woonboten.


EPC op het net


Er zijn veel verschillende websites waar u terecht kan voor bijkomende informatie over EPC. Op de website www.energiesparen.be kan u de EPC score van uw woning vergelijken met de gemiddelde EPC score in uw gemeente, provincie, en Vlaanderen. De site biedt ook duidelijke overzichten en veel informatie over EPC. Ook op de site http://www.epc-platform.be/ kan men eenvoudig een EPC deskundige, een elektriciteitskeurder, en een energieauditor vinden. De site biedt ook mogelijkheden voor de energiedeskundigen zelf. Daarnaast is er ook de site http://www.epcdeskundigen.be/ waarop informatie over EPC wordt gegeven, maar ook een overzicht van de dichtstbijzijnde EPC deskundigen gegeven wordt.


Lees meer over de energiezuinigheid van uw woning

Energie-prestatie-certificaat-EPC.jpg