Waarom werken met een erkend vastgoedmakelaar 5 Temps min de lireLuxevastgoed

Het kopen of verkopen, het huren of verhuren van een woning, behoren tot de belangrijkste transacties in een mensenleven. Vastgoedmakelaars zijn dagelijks bezig met de overeenkomsten rond vastgoed en beschikken over een ruime vastgoedkennis. Een erkend vastgoedmakelaar kan u dan ook best begeleiden in deze complexe zaak.

Ontstaan van de makelaar


Een makelaar is een tussenpersoon in handel. Het woord kent zijn oorsprong in de handel in goederen zoals hout en cacao. Nu wordt de term voornamelijk gebruikt in de handel in onroerende goederen en verzekeringen. Een makelaar treedt op als bemiddelaar in deze handel, en regelt alle contracten en afspraken voor de verkoop. Hij gaat op zoek naar een geschikte partij om de goederen te verhandelen, en handelt als tussenpersoon binnen de makelaardij.


Taken van een makelaar


Bij het verkopen van een woning bemiddelt de makelaar, en bij het aankopen van een woning helpt de makelaar als adviseur. In het laatste geval bestaan de taken vooral uit het schatten van de waarde van de woning, de inspectie op verborgen gebreken, en het onderhandelen. Een verhuurmakelaar bemiddelt dan weer specifiek tussen de verhuurders en de huurders van een woon- of bedrijfsruimte.


Tot de dagdagelijkse taken van een vastgoedmakelaar behoren het uitvoeren van schattingen, het begeleiden van financieringen, successierechten, bijzondere clausules in overeenkomsten, en het voeren van onderhandelingen.


Daarnaast kan een makelaar ook optreden als beheerder van goederen waarbij hij het beheer verzekert van onroerende goederen, en eventueel als syndicus functioneert bij onroerende goederen in mede-eigendom.


Toezicht door het BIV


Het BIV, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, ziet streng toe op de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Op de site van het BIV kan men steeds nagaan of een vastgoedmakelaar erkend is. De consument kan een erkend vastgoedmakelaar steeds in vertrouwen nemen.


De erkende vastgoedmakelaar dient zich te houden aan enkele deontologische regels. Deze regels vindt met in het reglement van de plichtenleer en in de deontologische richtlijnen, en werden in het Belgisch staatsblad gepubliceerd. Bij het niet naleven van deze regels geeft het BIV een tuchtstraf aan de betrokken makelaar.


Neppraktijken kunnen zowel de consumenten, als de vastgoedsector ernstige schade berokkenen. Het BIV gaat daarom actief de strijd aan met nepmakelaars die geen erkenning hebben. De voorbije jaren werden verschillende nepmakelaars door het BIV voor de rechtbank gebracht. Bij de sancties kan het gaan om een waarschuwing, een blaam, een schorsing, of een schrapping. Sinds de invoering van deze regels dienen steeds minder tuchtdossiers geopend worden tegen makelaars, en wint de sector steeds aan professionalisme.


Belang van een makelaar


Bij het kopen, verkopen, huren, of verhuren, kan u zich best beroepen op een vastgoedmakelaar.


·         U mag er een ruim aanbod aan panden verwachten voor een optimale keuze.


·         Ze hebben ruime ervaring en kennis binnen de vastgoedmarkt. Vastgoedmakelaars kunnen een grote juridische en fiscale kennis voorleggen. Ze kennen de markt, en weten welke attesten en certificaten nodig zijn.


·         De hulp van een vastgoedmakelaar biedt meer zekerheid voor een correcte prijsbepaling.


·         Een vastgoedmakelaar heeft een correcte kijk op de waarde van vastgoed.


·         Hij helpt zowel bij de verkoop als verhuur van vastgoed. Er wordt een volledig dossier voor u samengesteld, onderzocht of er geen wettelijke bezwaren zijn, en alle administratie wordt opgevolgd.


·         Een erkend vastgoedmakelaar werkt als onpartijdige bemiddelaar. Hij beschermt de rechten van kopers en verkopers, en van huurders en verhuurders.


·         Een erkend vastgoedmakelaar volgde een opleiding waardoor hij advies kan verlenen over allerlei fiscale en financiële zaken. Hij kan advies geven over het aangaan van een hypothecaire lening of over de verschillende premies.


·         Hij regelt alles voor de verkoop of verhuur van uw vastgoed. Hij brengt uw pand in de kijker, organiseert de bezichtigingen, en regelt een akkoord.


·         Enkel wie aangesloten is bij het BIV mag de beroepstitel van vastgoedmakelaar dragen waardoor oneerlijke en ondeskundige praktijken worden tegengegaan. Bij twijfel kan u steeds het erkenningsnummer van uw makelaar navragen en controleren bij het BIV


Misvatting over makelaars


Vaak hoort men zeggen dat de prijzen voor vastgoed te hoog zijn, en dat makelaars daar ook hun aandeel in hebben. Vastgoedmakelaars hebben echter geen invloed op de prijzen. Zij zijn niet in staat om deze kunstmatig hoog te houden. Vastgoedmakelaars proberen vastgoedprijzen enkel te waarderen. Ook voor hen is het heel belangrijk dat de verkoop blijft aanhouden, en daar zijn realistische prijzen noodzakelijk bij. Men kan stellen dat hoe meer transacties er kunnen plaatsvinden, hoe meer voordeel er ook voor de vastgoedmakelaars is.


De uitdaging voor de makelaar


De makelaars ervaren een sterke invloed door de opkomst van het internet. Het internet biedt consumenten namelijk nieuwe mogelijkheden om zelf vastgoed te zoeken en aan te bieden.


Sommige makelaars trachten hierop in te spelen door de verkopers van woningen de mogelijkheid te bieden om een deel van het verkoopproces zelf te doen. Hierbij kan het gaan om het verzorgen van de verkooptekst, foto’s, rondleidingen voor potentiële kopers. Zo kan de consument er voor kiezen om een deel van de makelaarskosten uit te sparen. Het is een trend die steeds vaker voor komt in de woningmarkt. Maar het belang van de hulp van een makelaar blijft.


De makelaars op Luxevastgoed België


Elke vastgoedkantoor waarvan eigendommen verschijnen op luxevastgoed.be zijn onderworpen aan de deontoligische code van het BIV. Bovendien zijn de vastgoedkantoren persoonlijk geselecteerd op basis van vakkundigheid binnen het residentieel vastgoed.

Wenst U Uw eigendom te verkopen en te laten verschijnen op luxevastgoed.be? Neem gerust een kijkje op de lijst van makelaars die partner zijn van Luxevastgoed België.
Graag staan zij U in volle vertrouwen bij met professioneel advies. 

vastgoedmakelaar-verkoop-woning.jpg