Vastgoed verkopen in 2014 3 Temps min de lireLuxevastgoed

De start van een nieuw jaar betekent traditioneel ook de invoering van nieuwe wetten en regels. Zo zijn er ook enkele wijzigingen omtrent het verhuren en verkopen van vastgoed. Volgende wijzigingen in verband met vastgoed die ingaan vanaf 1 januari 2014 zijn alvast goed om rekening mee te houden.

Gedaan met contanten

In het verlengde van de anti-witwaswet is de mogelijkheid van betalingen in contanten in de vastgoedsector afgeschaft.  De prijs van een onroerend goed zal enkel nog via cheque of overschrijving betaald worden, en dus totaal niet meer in contanten.

Op de verkoopovereenkomst en akte moet het nummer van de financiële rekening vermeld zijn dat gebruikt zal worden voor het overdragen van het bedrag. Als de vastgoedmakelaar vaststelt dat dit niet wordt nageleefd, dient hij dit meteen schriftelijk of elektronisch te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Als het gestorte voorschot van de koper meer bedraagt dan 10% of 5000 euro, en als dit betaald is aan de hand van een overschrijving of cheque, zal de vastgoedmakelaar aansporen om deze informatie in verband met de betaling in de verkoopovereenkomst te vermelden.

Dit met de bedoeling om geen wantrouwen te wekken bij de notaris, want die kan bij twijfel over een betaling in contanten de CFI op de hoogte brengen.

Basel III-regels

Het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen banken, opgesteld door de Bank for International Settlements, kreeg de naam Basel III. Door de Basel III-regels zullen de kapitaalvereisten voor de banken toenemen. De banken worden verplicht om hun hypotheektarieven te verhogen. Hierdoor zal een rentestijging van 1% de maandelijkse afbetaling doen stijgen naar ongeveer 9%.

Subsidies worden regionaal

Vanaf 2014 worden de steunmaatregelen voor wonen overgeheveld van de federale naar de regionale overheden. Maar de regio’s beschikken vaak niet over de nodige middelen om het niveau van de federale subsidies te behouden.

Renovatiepremie onder voorwaarden

De Vlaamse Regering voert een wijziging in omtrent de voorwaarden voor een verbeterings-, aanpassings-, en renovatiepremie. Om hier recht op te hebben, dient de woning aan de ouderdomsvoorwaarde van minimum 25 jaar te voldoen. Hiermee wordt de ouderdomsvoorwaarde van de verbeteringspremie gelijkgesteld met de ouderdomsvoorwaarde van de renovatiepremie. Om recht te hebben op deze premies gelden wel inkomensgrenzen.

De renovatiepremie wordt uitgebreid zodat ook de functiewijziging van een gebouw naar een woning en de opsplitsing van een woning in verschillende woningen in aanmerking komen.

Prijsdaling verwacht

Wegens de stijgende werkloosheid en onzekerheid van de voorbije jaren, verwacht men zo goed als zeker dat de vastgoedprijzen nu een daling zullen kennen.  De prijs van appartementen daalde in Vlaanderen reeds met 2%. Er wordt dan ook verwacht dat de woningmarkt zal volgen.

Hernieuwbare energie vereist

Hernieuwbare energie is een eis op alle werkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige melding wordt gedaan, of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, en waarvoor een E-peil-eis geldt.  In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet een minimum hoeveelheid aan energie uit hernieuwbare energiebronnen gehaald worden. Men kan hiervoor gebruik maken van bv. een zonneboilerinstallatie, warmtepomp, of zonnepanelen.

Met ook een strengere E-peil-eis, moeten nieuwe, herbouwde, en ingrijpend verbouwde gebouwen nu maximaal E60 behalen. Verder worden ook de isolatie-eisen voor verschillende constructiedelen verhoogd, bv. Op buitenmuren, daken, vensters, en vloeren.

Gerealiseerde-meerwaarde-van-vastgoed.jpg