Belasting op de meerwaarde van vastgoed 2 Min leestijdLuxevastgoed

Investeren in vastgoed is en blijft interessant. Wie investeert in vastgoed voor het realiseren van winst, doet er wel best aan zijn net aangekochte vastgoed niet te snel van de hand te doen, want anders eist de fiscus zijn deel van de winst op.

Belastingvrij tenzij… 

De winst die u maakt bij het privé verkopen van vastgoed, is belastingvrij als het gaat om uw eigen woning. In andere gevallen bij het privé verkopen van vastgoed is de winst belastingvrij, als het gaat om een gebouw dat u reeds meer dan vijf jaar bezit, of als het gaat om een grond dat u reeds meer dan acht jaar bezit. Indien deze termijnen niet gerespecteerd worden, is de winst wel belastbaar, en bedraagt de belastingvoet 16,5% voor een woning en 33% voor een bouwgrond.

Berekening van belastbare meerwaarde 

Het bedrag van de belastbare meerwaarde wordt verkregen door het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs. Daarnaast wordt de belastbare meerwaarde steeds verlaagd met bepaalde kosten. Van de verkoopprijs worden nog de werkelijke verkoopkosten afgehouden, en de aankoopprijs wordt verhoogd met de forfaitaire kosten die 25% bedragen van de aankoopprijs, eventueel nog verhoogd met 5% per volledig versteken jaar tussen de aan- en verkoop. Daarnaast kan de aankoopprijs nog verhoogd worden met de kostprijs van de eventueel uitgevoerde renovatiewerken.

Abnormaal beheer vermijden 

De winst is ook tegen 33% belast wanneer er sprake is van abnormaal beheer, ongeacht het aantal jaren van bezitting. Hierbij moet wel blijken dat het vastgoed op een abnormale wijze beheerd werd.

De fiscus hanteert hiervoor enkele criteria om te gaan bepalen of uw vastgoed al dan niet onder het normale beheer van uw persoonlijk vermogen valt.

Zo kan er sprake zijn van abnormaal beheer wanneer er abnormaal grote leningen zijn aangegaan, wanneer extreem veel verbeteringswerken vastgesteld zijn. Ook in gevallen van speculatieve risicovolle handelingen terwijl u geen professional bent in de sector, maar toch meerdere gebouwen koopt en verkoopt in hetzelfde jaar. Als er veel transacties plaatsvinden met zowel de mogelijkheid tot het creëren van zowel veel winst als verlies. Als het onroerend goed op een abnormale wijze verkregen is, en dus niet wegens erfenis, schenking, sparen, of wederbelegging van de verkoopprijs van een ander vastgoed. Of wanneer er samen met anderen wordt aangekocht.

U vermijdt dus best dat uw vastgoed door meerdere criteria als abnormaal beheer wordt gezien door sterk boven de aankoopprijs en de marktprijs te liggen. Deze meerwaardebelasting die dan te betalen is op de gemaakte winst, is dus beter te vermijden.

 

Belasting-op-de-meerwaarde-van-vastgoed.jpg