Wat u moet weten over zonevreemde woningen 2 Min leestijdLuxevastgoed

Bij de invoering van het toekennen van een bestemming aan gebieden door de overheid kwamen heel wat vragen reizen. De wetgeving betreffende de ruimtelijke ordening werd al enige keren herbekeken. Het decreet van 13 juli 2001 heeft naast verduidelijking, ook heel wat mogelijkheden met zich meegebracht.

Is een woning zonevreemd?

Een woning is zonevreemd als het niet in de juiste bestemming ligt volgens het gewestplan. Dat is het geval wanneer een woning bijvoorbeeld gelegen is in recreatiegebied, landbouwgebied, of natuurgebied. Niet enkel een woning, maar ook een bedrijf of monument kan zonevreemd zijn.

Is de schrik terecht?

De overheid voerde beslissingen door in verband met zonevreemde woningen. Een woning die in het gewestplan bijvoorbeeld werd aangeduid als gelegen in landbouwgebied werd dus zonevreemd. Een zonevreemde woning kan perfect legaal zijn als ze vergund is of vergund wordt geacht. Voor deze woningen gelden wel specifieke verbouw- en herbouwmogelijkheden.

Er zijn ook uitzonderingen. Zo heeft een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling wel voorrang op het gewestplan. Dat lot valt dan niet onder de uitzonderingsregeling voor zonevreemde woningen, en men kan dus verbouwen, en herbouwen volgens de verkavelingsvoorschriften.

Misverstanden over zonevreemde woningen

Een zonevreemde woning heeft een negatieve connotatie omdat men vaak dacht dat dergelijke woning zou afgebroken worden. Maar een zonevreemde woning is dus niet hetzelfde als een illegale woning. Een zonevreemde woning duidt er enkel op dat de bestemming van deze woning niet overeenkomt met de bestemming van het gebied waarin de woning gelegen is.

Het enige waar u rekening moet mee houden bij het kopen van een zonevreemde woning, is dat niet alles onbeperkt kan. Daarom gaat u best vooraf na welke vergunningen de woning heeft, en welke u nodig heeft voor het uitvoeren van bepaalde werken. Verbouwen, herbouwen, en uitbreiden van bestaande zonevreemde woningen kan dus wel als u de nodige vergunningen heeft. U moet wel rekening houden met het maximaal toegelaten volume van 1000 m3. In een zonevreemde woning mag u zelfs een ruimte tot 100 m2 voorzien om een beroep als zelfstandige uit te oefenen. Voor stallen en loodsen kan u een vergunning krijgen als opslagruimte.

De mogelijkheden van het decreet van 13 juli 2001

In de beginperiode waren er soms problemen rond onderhoud en verbouwen. Met het decreet van 13 juli 2001 betreffende de ruimtelijke ordening, werden wijzigingen aan de Vlaamse wetgeving op de ruimtelijke ordening aangebracht waardoor het mogelijk geworden is om bestaande zonevreemde woningen te verbouwen, herbouwen, en dus uit te breiden. Het decreet is sinds 13 augustus 2001 in werking.

Intussen bestaan er ook ruimtelijke uitvoeringsplannen RUP’s genoemd. Deze gewestplannen op perceelniveau stellen regels op afhankelijk van de specifieke situaties om de mogelijkheden verder te versoepelen.

 

Zonevreemde-woning.jpg