Adverteren bij Luxevastgoed


De website van Luxevastgoed is de plaats bij uitstek voor vastgoedmakelaars binnen het luxesegement van residentieel vastgoed én voor bedrijven die hoogstaande woonproducten en –diensten aanbieden. Door het vastgoed binnen het juiste medium exclusief te presenteren, bereikt u een uiterst kwalitatief koperspubliek. Onze website biedt steeds een up-to-date aanbod aan eigendommen.


Advertentiemogelijkheden.

Adverteren op onze website verhoogt uw zichtbaarheid op het internet en versterkt uw merkimago. Als makelaar bezorgt u ons de nodige informatie over de panden, samen met kwalitatief hoogstaande foto’s. Voor de foto’s kan u zich ook steeds beroepen op de professionele fotograaf met wie wij samenwerken.

U ontvangt een softwarepakket waarmee u automatisch uw panden op onze website kan opladen. Met het softwarepakket kan u ook manueel extra informatie toevoegen bij de aanbieding. Tevens voorzien wij ook een koppeling met de bestaande softwarepakketten op de markt (Whise, Skarabee, Fortissimmo, Maximmo,..)

U heeft keuze tussen 5 pakketten, beschikbaar volgens het aantal eigendommen dat u wenst te publiceren.

Om uw meest exclusieve pand extra onder de aandacht te brengen, kan u kiezen voor onze aanbieding “Pand in de kijker” en het zo extra in beeld brengen op onze homepagina, nieuwsbrief en social media.

Verantwoordelijkheden betreffende de inhoud van de advertenties

Wanneer u advertenties plaatst op onze website, verbindt u er zich toe uitsluitend informatie te geven die niet in strijd is met de rechten van derden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten, of met de moraal en goede zeden. U vrijwaart Luxevastgoed en Luxury Leads BVBA van elke eventuele rechtsvordering van derden met betrekking tot de advertenties die u op de website heeft geplaatst.

Luxevastgoed stelt alles in het werk voor een betrouwbaar en actueel aanbod. Noch Luxury Leads BVBA, noch de fysieke of morele persoon die ons het aanbod aan vastgoed bezorgde, kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van het aanbod. Wij raden u aan om contact op te nemen met de makelaar die de advertentie plaatste, alvorens u een beslissing neemt omtrent het vastgoed. Zo kan u efficiënt nagaan of de aangeboden informatie correct en up-to-date is.

Luxevastgoed en Luxury Leads BVBA kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, juistheid, en inhoud van de advertenties. Alsook niet voor de kwaliteit van de panden en/of diensten die in de advertenties worden aangeprezen. Alles wat door een gebruiker op de website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker verbindt zich er toe om geen inhoud op de website te plaatsen die een politieke mening uit, die een lasterlijke, racistische, of xenofobe bijklank heeft, die aanzet tot discriminatie, haat of geweld.

Voor informatie over adverteren op onze website kan u contact met ons opnemen.

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid